EKO-TEAM Sebastian Kulikowski
Zgorzelec
Nasza oferta obejmuje następujące opracowania i usługi z zakresu ochrony środowiska
  • raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko,
  • przeglądy i audyty ekologiczne,
  • programy usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją, przygotowujemy pliki shp,
  • programy ochrony środowiska,
  • analizy gospodarki odpadami,
  • operaty ochrony powietrza, w tym: zgłoszenie instalacji nie wymagających pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów, pozwolenie na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza,
  • operaty wodno prawne,
  • pozwolenia w gospodarce odpadami:pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
  • naliczanie za korzystanie ze środowiska (opłaty środowiskowe).